Skip to main content

2015 Calender published by Art Institute of Jinmen in Tianjin

Hongbin Zhao , along with Zhan Jianjun, Jin Shangyi, Yangfei etc are featured in 2005 Calenda published by  Art Institute of Jinmen in Tianjin.
Comments

Popular posts from this blog

Postcard featured Hongbin Zhao published by China Post

Postcard featured Hongbin Zhao published by China Post and distributed nationally in China.Hongbin Zhao & Jessie Zhao - Gallery Show in Long Island, New York