Skip to main content

Hongbin Zhao Oil Painting Calenda 2007


Hongbin Zhao Oil Painting Calenda 2007

Comments

Popular posts from this blog

Postcard featured Hongbin Zhao published by China Post

Postcard featured Hongbin Zhao published by China Post and distributed nationally in China.

Stamps featuring Hongbin Zhao's artwork published by China Post

Stamps featuring Hongbin Zhao's artwork published by China Post, July 2014

2015 Calender published by Art Institute of Jinmen in Tianjin

Hongbin Zhao , along with Zhan Jianjun, Jin Shangyi, Yangfei etc are featured in 2005 Calenda published by  Art Institute of Jinmen in Tianjin.